Националната кампания "Празнувай всяка победа с Proper No. Twelve" ще стартира на 19.10.2023г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

“Празнувай всяка победа с Proper No. Twelve”

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 1. Промоцията “Празнувай всяка победа с Proper No. Twelve” наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от  „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричанo по-нататък Организатор. Промоцията протича с помощта на рекламна агенция “Локалс” ООД, ЕИК: 204901147, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №3А, наричано по-нататък “Партньор“.

 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa https://properwhiskey.bg/rules и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия в България), всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://properwhiskey.bg.

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Промоцията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Промоцията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “Празнувай всяка победа с Proper No. Twelve” се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията има право да участва:

 1. Всяко дееспособно физическо лице
 2. Навършило 18 годишна възраст
 3. Живеещо на територията на Република България
 4. Регистрирано за Промоцията на https://properwhiskey.bg/promo със следните данни: две имена, имейл адрес и телефон
 5. Закупило една или повече бутилка 700ml Proper No. Twelve в една касова бележка и съгласно изискванията на тези правила , на територията на България, в Периода на Промоцията и споделило през регистрацията си в Промоцията на https://properwhiskey.bg/promo снимка и номер на касовата бележка със закупените с нея една или повече бутилка 700ml Proper No. Twelve, отговаряща на Изискванията за касова бележка посочени в ЧАСТ 8.

4.2. В Промоцията не могат за участват служителите на Организатора, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира от 00:01 ч. на 19.10.2023 г. и продължава до 23:59:59 ч. на 15.12.2023г. За избягване на всяко съмнение, след 23:59:59 ч. на 15.12.2023г., регистриране и участие в Промоцията няма да бъде възможно, Организаторът няма да има задължение за включване в промоционалната игра, отчитане на касови бележки и предоставяне на възможност за печалба на награди.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. Участващи са всички изброени по-долу продукти с търговска марка Proper No. Twelve, разпространявани в магазинната мрежа в България – (наричани „Участващи продукти“), а именно:

o   700ml Proper No. Twelve бутилка

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Общ брой на наградите, които могат да бъдат спечелени чрез томбола при участие в Промоцията, са следните:

/Вид и брой награди/:

7.1.1. 2 броя – двудневно пътуване в Дъблин за един човек, включващо: 2 нощувки със закуски, двупосочен самолетен билет (София – Дъблин; Дъблин – София) с включени летищни такси и ръчен багаж 10 кг. 

Периодът на пътуването е в рамките на 2 дни като конкретните дати се уточняват допълнително с печелившите.

Настаняване в хотел: THE SHELBOURNE AUTOGRAPH COLLECTION – Queen Room за 1 възрастен с включена закуска

*Печелившите могат да се възползват от своята награда в рамките на 6 месеца след обявяването им.

Всичко, което не е посочено в тези правила като условия като включено в наградния пакет, се счита, че не е включено в него. По-точно (но неограничено до), наградата не включва: разходи за транспорт от и до летища и по време на пътуването; разходи за храна, извън изрично посочените, общи разходи, различни от посочените по-горе, допълнителни такси и застраховки и др.

*За пътуването се изисква валиден международен паспорт, тъй като държава се намира извън границите на ЕС.

 • 100 броя – ЛЕД ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА
 • 75 броя – ШАПКА С КОЗИРКА
PROPER NO. TWELVE
 • 75 броя – ШАПКА ИДИОТКА
PROPER NO. TWELVE
 • 50 броя – ТЕНИСКА PROPER NO. TWELVE

7.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

7.4. Тук посочената награда Двудневно пътуване в Дъблин“ е с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Всеки потребител, който отговаря на изискванията за участие съгласно част 4 и на останалите изисквания от тези правила, може да участва в Промоцията “Празнувай всяка победа с Proper No. Twelve”, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

8.1.1. Закупи Участващ/-и продукт/-и (посочени в част 6 по-горе – една или повече бутилка 700ml Proper No. Twelve в една касова бележка и съгласно изискванията на тези правила) от магазинната мрежа в България, в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство в България.

8.1.2. Регистрира касова бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://properwhiskey.bg/promo в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

 •  Две имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани  за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
 • Снимка* на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващ/-и продукт/-и следва да е в периода на Промоцията), участващият продукт и че отговаря на условията по т.8.1.1.; Касови бележки, от които не е ясен участващият продукт, а са с обозначение например „артикул 1“, „артикул 2“ и т.н. няма да бъдат считани за отговарящи на условията за участие в Кампанията допускани за спечелване на награда.

*Снимката на касовата бележка трябва да бъде във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. Снимката трябва да бъде с видими в нея Участващи продукти, обект, дата, номер на касова бележка, QR код, и същата да е четима.

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо колко броя Участващи продукти са закупени и присъстват в нея и колко пъти са достигнати условията за участие в Промоцията с нея.

С една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда.

​​В случай че Участващите продукти са закупени от електронен магазин, то за касова бележка се счита предоставената товарителница. В този случай, Участникъта трябва да следва изискванията посочени за касова бележка, а референция в тези правила към „касова бележка“ ще се счита, че включват и документа по този параграф;

В случай че Участващите продукти са закупени от електронен или физически магазин, предоставящ фактури, то за касова бележка се счита именно фактурата. В този случай, Участникъта трябва да следва изискванията посочени за касова бележка, а референция в тези правила към „касова бележка“ ще се счита, че включват и документа по този параграф.

8.2. Всяка уникална регистрация на касова бележка по т.8.1., автоматично бива включен в томбола за награда по  т.7.1. С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.2. през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

1-во теглене (27.10.2023 г.) – 12 – лед за многократна употреба;  9 -шапки с козирка; 9 – шапки идиотки; 6 – тениски –  в тегленето участват всички регистрации, направени от 19.10.2023 до 23:59. часа на 26.10.2023г.

2-ро теглене (03.11.2023г г. г.) – 12 – лед за многократна употреба;  9 -шапки с козирка; 9 – шапки идиотки; 6 – тениски – в тегленето участват всички регистрации, направени от 19.10.2023 до 23:59. часа на 02.11.2023г., които не са били изтеглени в никое от предходните тегления.

3-то теглене (09.11.2023 г.) – 12 – лед за многократна употреба;  9 -шапки с козирка; 9 – шапки идиотки; 6 – тениски – в тегленето участват всички регистрации, направени от 19.10.2023 до 23:59. часа на 08.11.2023г., които не са били изтеглени в никое от предходните тегления.

4-то теглене (17.11.2023г.) – 12 – лед за многократна употреба;  9 -шапки с козирка; 9 – шапки идиотки; 6 – тениски – в тегленето участват всички регистрации, направени от 19.10.2023 до 23:59. часа на 16.11.2023г., които не са били изтеглени в никое от предходните тегления.

5-то теглене (24.11.2023 г.) – 12 – лед за многократна употреба;  9 -шапки с козирка; 9 – шапки идиотки; 6 – тениски – в тегленето участват всички регистрации, направени от 19.10.2023 до 23:59. часа на 23.11.2023г., които не са били изтеглени в никое от предходните тегления.

6-то теглене (01.12.2023 г.) – 12 – лед за многократна употреба;  9 -шапки с козирка; 9 – шапки идиотки; 6 – тениски – в тегленето участват всички регистрации, направени от 19.10.2023 до 23:59. часа на 30.11.2023г., които не са били изтеглени в никое от предходните тегления.

7-мо теглене (08.12.2023 г.) – 12 – лед за многократна употреба;  9 -шапки с козирка; 9 – шапки идиотки; 6 – тениски – в тегленето участват всички регистрации, направени от 19.10.2023 до 23:59. часа на 07.12.2023г., които не са били изтеглени в никое от предходните тегления.

8-мо теглене (16.12.2023 г.) – 12 – лед за многократна употреба;  9 -шапки с козирка; 9 – шапки идиотки; 6 – тениски – в тегленето участват всички регистрации, направени от 19.10.2023 до 23:59. часа на 15.12.2023г., които не са били изтеглени в никое от предходните тегления.

9-то теглене (16.12.2023 г.) – 2 броя –  двудневно пътуване в Дъблин; в тегленето участват всички регистрации, направени от 19.10.2023 до 23:59. часа на 15.12.2023г., които не са били изтеглени в никое от предходните тегления

В случай че има останали на предходно теглене награди, които не са били спечелени (регистриралите се за тегленето участници са по-малко от предвидените награди за съответния период), същите се прехвърлят автоматично за следващите тегления, до края на Промоцията и/или до изчерпване на наградите. Участниците, които са се регистрирали, но не са спечелили в предходно теглене, продължават участието си в следващите тегления, до приключване на промоцията и/или изчерпване на наградите.  

Печелившите участници ще бъде уведомени от Организатора и/или Партньора посредством имейл на предоставената от него електронна поща при регистрацията в Промоцията в срок до 7 дни от изтеглянето на печелившите

Печелившите участници следва да предоставят на Партньора/ Организатора адрес и телефон/ данни за доставка, както и да направят други уточнения, ако са указани от Организатора или Партньора. В случай, че участник не направи това в срок до 5 работни дни от имейла по предходния параграф или предостави непълни или неточни данни, се счита, че той се отказва от наградата и губи правото си да я получи.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи имейла за спечелена награда по тази точка и/или по невнимание не е предоставил адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес и/или е пропуснал да отговори на имейла в срока по предходния параграф

 8.2 За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Промоция се счита всяка регистрация от потребител, отговарящ на условията по т.4. и тези правила, с коректно въведени данни по т.8.1.2. с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ/-и продукт/и в периода на Промоцията и отговаряща на останалите условия по тези правила.

8.3. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използване на „дубликати“ или „копие“ на касови бележки.

8.4 Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и наградата няма да се предоставя.

Нарушение включва и действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

в) използването на Касова бележка „Дубликат“ или „Копие“, или други терминологии, касаещи дублирането на касовата бележка.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за нарушения ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

8.5 Всеки потребител има дневен лимит за регистрации, равняващ се на 5 участия с уникални касови бележки. Този дневен лимит се рестартира на всеки 24 ч. (00:01ч.) през целия период на Промоцията.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Промоцията, и които са предоставили в срока посочен в т.8.2 и 9.2. данни за доставка и при изпълнение на останалите условия в тези правила.

9.2. При спечелване на награда,  представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата, а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 5 работни дни, след като представител на Партньора се е свързал с него.  В случай че представител на Партньора или Организатора не е могъл да се свърже с печеливш и/или печелившият участник не предостави данни за доставка в посочения в предходното изречение срок, или предостави непълни или неточни такива, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

9.3. Наградите по т. 7.1. ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от изпращане на имейл за спечелена награда до печелившия участник, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

9.4.  Представител на куриерска фирма ще се свърже с печелившите преди доставката на самата награда. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. Предаването на наградата може да се удостовери по подходящ начин. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя. Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията или не отговаря на условие по тези правила. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

9.5. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

В тази връзка, в деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (Три имена, ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

9.6. Спечелилите са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и пoдписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност.

9.7. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира, по всяко време, участници, които не спазват гореописаните правила и условия.

9.8. Организаторът не е длъжен да предостави неполучените награди на друг участник.

ЧАСТ 10.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ

10.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела  и спорове за собственост върху касови бележки.

10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, учaствал в Промоцията, спазвайки настоящите официални правила.

10.3. Регистрирана касова бележка с покупка на адрес https://properwhiskey.bg/promo в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

Две имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.

Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващ продукт следва да е в периода на Промоцията), участващият продукт и че отговаря на условията; Касови бележки, от които не е ясен участващият продукт, а са с обозначение например „артикул 1“, „артикул 2“ и т.н. няма да бъдат приемани при участие.

*Снимката на касовата бележка трябва да бъде във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4 MB. Снимката трябва да бъде с видими в нея Участващи продукти, обект, дата, номер на касова бележка, QR код, и същата да е четима.

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната сума за участие;

С една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда.

ЧАСТ 11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1) Организаторът на Промоцията и Партньорът не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

2) Организаторът на Промоцията и Партньорът не се задължават да водят кореспонденция по повод претенции, породени от регистрация на касова бележка след изтичане срока на Промоцията или други подобни поводи.

3) Организаторът и Партньорът не носят отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

4) Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от официалните правила.

5) Организаторът няма да носи отговорност и не е длъжен да предостави награди, предявени извън посочените в тези правила срокове и количества.

6) Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради непредставен или предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника.

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. Не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

12.2. При приключване на промоционалния период спрямо т.5.

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи. 

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ 

14.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в Промоцията,  правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в Промоцията като изпрати имейл на имейл адрес: bobi@properwhiskey.bg от имейл адреса с който е направена регистрацията за участие в Промоцията, с който да заяви желанието си да прекрати договора между него/нея и Организатора и участието си в Промоцията и желанието си да бъдат заличени направените от него до момента регистрации за участие в Промоцията и цялата си активност в  сайта https://properwhiskey.bg/promo като с това губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

14.2. С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

 •                   Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
 •                   Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
 •                   Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
 •                   Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;
 •                   Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
 •                   Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
 •                   Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
 •                   Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД. За Република България компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg

За повече информация относно защитата на личните данни моля посетете https://bg.coca-colahellenic.com  и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

14.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите  декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят  ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 1 година след края й.